Algemeen reglement
Onderstaande regels dienen door ieder DRGE-lid te worden gelezen en worden nageleefd. (Uitzonderingen op de regel aan het eind van dit document)


1 Algemeen (1-14)

1. Leeftijd
DRGE hanteert een minimum leeftijd van 15 jaar om toegelaten te worden tot de community. Iemand onder de 15 kan de Community niet joinen (Uitzonderingen op de regel aan het eind van dit document). Uitsluitend Bestuursleden  hebben de mogelijkheid om hier – in uitzonderlijke gevallen – van af te wijken. Dit vereist de unanieme goedkeuring van alle bestuursleden.

2. Community tag
DRGE Community leden dienen hun Community tag en naam te voeren zoals deze bekend is binnen de clan. Bijvoorbeeld: [DRGE] Membernaam, [drge] Recruitnaam.

3. Recruitperiode
Als je de Community wilt joinen, maak je eerst een account aan op de site en daarna ga je in gesprek met een Bestuurslid (Moderator of Admin) Na goed keuring  begint jouw trial/recruit periode.

Standaard is een trial periode (waarbij je de tag [DRGE] gebruikt) 2 tot 4 weken, waarin je (1 a 2 keer per week minimaal) actief online dient te zijn op de site en TS. In deze periode bekijkt de moderator of je binnen de community past. Vanaf dat moment ben je een volwaardig DRGE lid. Een negatief resultaat van je trial betekent dat je de community en teamspeak moet verlaten.

4. Registratie en gebruik Nickname
De naam waarmee je je registreert op de site, dien je ook te gebruiken in-game, steam en op TS. Mocht dit technisch niet mogelijk zijn, dan maak je een topic aan op het forum zodat iedereen op de hoogte is dat je ook een andere naam gebruikt. Aanpassen van een nickname is toegestaan, maar beperk dit zoveel mogelijk.

Het is te allen tijde verboden de nicknaam te gebruiken van een ander DRGElid. De leiding kan dan namelijk niet direct zien wie de speler echt is. Indien de speler dan een overtreding maakt van de regels, kan per ongeluk een waarschuwing gegeven worden aan de persoon die niets fout doet.

6. Meerdere Community’s 
Het is niet toegestaan om deel uit te maken van andere community terwijl je binnen onze community  actief bent, behalve als hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur.

7. Gedrag
Behandel je mede gamers met respect, respecteer ook de jongere/nieuwe gamers onder ons. Ook wij hebben het gamen tenslotte moeten leren. Schelden en beledigende, kwetsende of discriminerende opmerkingen worden niet getolereerd. Wees behulpzaam en objectief.

8. Cheaten/Bots
Het is niet toegestaan, op welke manier dan ook, cheats of bots te gebruiken. Wordt er ontdekt dat je cheat, dan moet je per direct de clan verlaten. Beschuldig nooit iemand van cheaten of gebruik van bots, behalve als je het met harde bewijzen kunt aantonen. Ga hiervoor naar een moderator of een admin.

Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor je account. Indien iemand anders cheat onder jouw account, kun je uit de clan gekickt worden.

9. Leiding
DRGE werkt via een rangen structuur (zoals weergegeven op de website). Luister altijd naar een moderator/-admin, ceo of owner. Zij bepalen de regels en handhaven deze om het gezellig te houden. Ga dus niet tegen deze mensen in, je bent hier vrijwillig gekomen en als de regels je niet aanstaan, dien je het lidmaatschap van deze community te beëindigen. Heb je het idee dat een admin of moderator de regels niet goed uitvoert, dan geef je dit aan bij de CEO/Owner.

10. Actieve deelname in de community
Elk DRGE lid dient actief met de community te spelen en aanwezig te zijn op TS. Moderators gebruiken de leden management tool, waarin gekeken wordt of je de site regelmatig bekijkt en of je regelmatig op TS komt. Ben je er, zonder berichtgeving aan de moderator, twee aaneengesloten weken niet? Je wordt dan uit de community gehaald en dan krijg je de status [Non-Actief]. Geef dus altijd aan wanneer je op vakantie gaat/internet of pc problemen hebt, etc.

Indien je later terug wilt keren bij de community, dan bepaalt een moderator of je opnieuw je recruit periode dient te doorstaan.

11. Externe Communicatie
Alleen het bestuur is de officiële vertegenwoordiging van de community. Het posten van informatie over DRGE op een externe forum of op andere spellen, etc, wordt door leden van het bestuur gedaan. Wil je hier zelf een bijdrage in leveren? Neem dan vooraf contact op met het bestuur. Afspraken e.d. die zonder voorafgaande toestemming van het bestuur zijn gemaakt, zijn niet geldig.

12. Whatsapp

DRGE heeft verschillende Whatsapp groepen hier in zijn alle volledige leden welkom. Beheer van deze app groepen word geregeld door de Owners of de Ceo van het Bestuur voor alle app groepen heb wij tijdsrestricties die na geleefd moet worden er mag in de app groepen tussen 8:00 uur en 23:00 uur getypt worden gebeurt dat voor of er na dat word je voor bepaalde tijd uit de app groepen gehaald het bestuur bepaald dan wanneer je er weer in mag.

13. Events
Elk lid kan meegaan naar een event wat DRGE organiseert of regelt. Gedraag je tijdens dit event, want je bent daar representatief voor de naam van DRGE. Je apparatuur en andere eigendommen neem je altijd mee op eigen risico. DRGE accepteert op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, diefstal of letsel. Let tijdens een event niet alleen op je eigen spullen, maar houdt ook een oogje op de eigendommen van anderen. Ook bij events geldt de rangenstructuur zoals deze online geldt.

14. Uitvoering van de regels/waarschuwingsysteem (BELANGRIJK!)
Elke moderator/-admin, ceo en owner controleert of er regels overtreden worden. Hierbij hanteren we het volgende waarschuwingssysteem:

Bij iedere overtreding krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing. Na meerdere waarschuwingen, volgt een eerste officiële waarschuwing. Na drie officiële waarschuwingen vindt een kick plaats. Officiële waarschuwingen worden gedocumenteerd en blijven permanent gelden.

– Officiële waarschuwing 1: Wordt gegeven door de moderator of admin.
– Officiële waarschuwing 2: Wordt gegeven door de moderator of admin.
– Officiële waarschuwing 3: Wordt besproken met de hele staff


2 Teamspeak (TS) (1-9)

1. Actief
Elk DRGE lid dient gebruik te maken van TS wanneer in teamverband gespeeld wordt. Dit om de communicatie duidelijk te houden en om gezelligheid te creëren.

2. Bezoekers
DRGE laat bezoekers toe op TS. Bijvoorbeeld als een vriend of partner-community komt vergaderen of gamen. Bezoekers kunnen in alle channels komen na goedkeuring van een bestuurlid.

Regelmatig terugkerende bezoekers worden uitgenodigd om de community te joinen. Vanaf dit moment krijgen ze een onbepaalde tijd om dit te beslissen.

3. Push-to-Talk
Op TS is het verplicht om Push-to-Talk te gebruiken. Voice Activation, waar achtergrond geluiden continu meekomen, is niet toegestaan.

4. Muziek-bot
Muziek draaien in de channels is niet toegestaan. Hiervoor zijn aparte channels gemaakt, met hier in een muziek-bot.

DRGE beschikt over 1 muziek-bot(musicbot) ieder DRGE lid krijg hier een server groep voor om nummers van youtube te plaatsen je kunt via  (!addyt) te gebruiken een nummer toevoegen                                                                      (voorbeeld !addyt https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo). Playlisten, nummers langer dan 10 min of nummers met rara geluiden zijn niet toegestaan.

5. Kicken/Bannen van TS
Leden met beheerrechten op TS mogen personen die de regels overtreden een kick en/of ban geven. Geef voorafgaand een waarschuwing en spreek de persoon eventueel eerst persoonlijk om hem/haar te wijzen op de overtreding. Een kick of ban dient altijd voorzien te zijn van een duidelijke reden.

Permanent bans worden alleen gegeven door CEO en Owner.

6. Office Channels
Office channels, te vinden bovenaan de lijst met channels, zijn alleen toegankelijk voor personen van de betreffende privileges.

7. Slepen uit channels

Het is niet toegestaan personen, zonder voorafgaand bericht, te slepen uit een channel. Poke of textmessage altijd de persoon of hij gesleept kan/wil worden. Leidinggevenden mogen personen met geldige redenen wel zonder berichtgeving slepen.

8. Hulp
Voor vragen kun je leden vragen om hulp


3 Site en Forum (1-8)

1. Actief
Lees het forum en de site regelmatig. Maak de site bijvoorbeeld je startpagina. Dit vinden wij belangrijk, omdat hier alles wordt gecommuniceerd wat voor jouw belangrijk is. Lees je de site twee weken niet, dan kan het zomaar zijn dat op Non-actief word gezet.

2. Een schoon forum
Reageer niet onnodig vaak in een topic die niet relevant voor je is. Bijvoorbeeld topics van een andere game, die jij niet speelt.

3. Gedrag
Ook op het forum geldt: niet schelden of irritant doen. Accepteer besluiten van de staff. Mocht je het niet eens zijn met beslissingen, stuur dan een PM/E-mail of spreek de betreffende persoon aan op TS.

4. Duidelijke taal en spelling
Geef je post een duidelijke titel. Wees altijd duidelijk in je post, gebruik goed Nederlands en lees je post ook na op spelfouten. Maak ook duidelijk in je beginpost wat de reden is van je post. Heb je een probleem of wil je een discussie starten of ben je op zoek naar de meningen van de rest van de members.

5. Sfeer
>Verwelkom nieuwe spelers. Post dus een leuke reply op DRGE Join topics. Feliciteer leden die jarig zijn. Wens mensen een fijne vakantie. Doe dit bij andere leden, en zij zullen het ook bij jou doen. Zo voelt iedereen zich snel thuis bij DRGE.

6. On-topic
Houd topics on-topic. Lees daarom ook altijd eerst de beginpost en regeer niet alleen op de laatste post. Offtopic is soms leuk, maar deze posts kunnen verwijderd worden als het doel van het topic wordt belemmerd.

7. Klachten niet bedoeld voor het forum
Vind je iets niet leuk of niet kunnen? Klop dan altijd aan bij de moderator of -admin. Zij zijn ervoor om zaken op te lossen. Een forumpost is niet een middel dat een snelle oplossing bied.

8. Edit/Move/Close/Delete Topics
Members dienen topics en berichten te plaatsen op de juiste plek in het forum. Movies zijn voor filmpjes van gamers, of van een game waar we wat mee hebben. Off-topic is voor alles wat grappig is, en niet te maken heeft met onze community. Daar kunnen dus ook filmpjes in komen van dumpert, youtube etc..

Iedereen dient zijn/haar rechten op het forum verantwoordelijk in te zetten. Maak bij wijzigingen altijd in het topic een post aan, waarin je uitlegt waarom je iets doet. “Ik close dit topic omdat…”, “Ik edit deze post vanwege ongepast taalgebruik”. Topics verwijderen is niet toegestaan, tenzij het topic dubbel is aangemaakt!


4 Server Regels (1-6)

1. Gedrag
Gedraag je netjes op de servers. Geen gescheld of gezeur. Speel voor het plezier. Ook tegen niet-DRGE mensen. Zij zijn juist mensen die zich welkom moeten voelen door DRGE leden.

2. Gameplay
Houd het gezellig op de server….

3. DRGEservers
DRGE gameservers word door de Ceo en  Owner’s gefinancierd

4. In-game Regels
Op de DRGE servers gelden verschillende regels, afhankelijk van het spel en de spelmodus. Deze worden standaard aangegeven op de chat. Volg deze regels en attendeer spelers erop dat ze deze moeten lezen. Is een regel niet duidelijk? Geef dit dan aan bij de staff van de game, en probeer na te gaan welke regels de meeste spelers hanteren. Ga dus niet noobtuben bijvoorbeeld, als iedereen zegt dat ze dat liever niet hebben. (Ook als het geen regel is).

5. Kicken/Bannen
Community moderators, admins hebben (indien technisch mogelijk) de rechten om spelers te kicken en te bannen van de server. Dit moet altijd voorafgaan door meerdere waarschuwingen via de ingame-chat, of als het een DRGE lid betreft, via TS. Bij de kick/ban dient ook de reden te staan, als dit technisch mogelijk is.

6. Plaatsmaken
DRGE leden hebben voorrang op niet-DRGE leden op de server. Als een server vol zit dient er plaatsgemaakt te worden, door middel van een kick, voor een DRGE lid. Dit kan automatisch gebeuren door een script van DRGE, of handmatig door de staff van de game. Als je ze bezit, mag je zelf ook je rechten gebruiken om een plaats voor jezelf of andere DRGE leden te maken op de server.


5 Uitzondering op de regel (1-2)

Het komt soms voor dat een regel die we willen toepassen, botst met het gevoel wat wij als community willen uitstralen. Dan komen regels onmenselijk over en kunnen we terugvallen op de uitzondering op de regel.

1. Joinen van members jonger dan 15
Iemand onder de 15 kan  DRGE joinen als je bijvoorbeeld 14 jaar en 10 maanden  bent.

Dit lid van 14 jaar en 10 maanden krijgt dan een speciale regeling, waarin we afwijken van de regel: Algemeen14. (Dit lid krijgt geen drie officiële waarschuwingen en dan een kick, maar wordt direct gekickt na de eerste waarschuwing.)

Alle andere vormen van members die willen joinen maar geen (14 jaar en 10 maanden) zijn, vallen niet onder deze uitzonderingsregel.